More Info
HOME >> CD`s >> Gaelic >> Julie Fowlis

Julie Fowlis - Cuillidh

13.10 | Buy Now! | View Track Listing

Julie's highly acclaimed second solo album which brought gaelic singing to a whole new audience. Featuring many fine musicians - John McCusker, John Doyle, Donald Shaw, Michael McGoldrick, Eamon Doorley and others.

Track Listing

listen
Hug Air a'Bhonaid Mhoir
Mo Ghruagach Dhonn
An t-Aparan Goirid's an t-aparan Ur
Ille Dhuinn,S Toigh Leam Thu
listen
Puirt - a - Beul Set
listen
Set of Jigs
Mo Dhomhnallan Fhein
Turas san Lochmor
Oran nan Raiders
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
Aodidh,Na Dean Cadal Idir


Price: 13.10
Quantity

 

Related Items
Dochas - An Darn Umhail
Dochas - An Darn Umhail  
Dochas - Dochas
Dochas - Dochas